Laika posmā no 05.12.2019. līdz 07.12.2019. notika FLPP DocTDLL seminārs Jūrmalā