Konferences

  • Olena Mykhailenko, Todd Blayone, Irēna Žogla, Velta Ļubkina ar publikāciju "Using Activity Theory for Modelling Transformative Digital Learning" piedalījās 12. starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē "VIDE. TEHNOLOĢIJA. RESURSI", kas notika 20.06.2019. - 22.06.2019. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Latvijā.  DOI: http://dx.doi.org/10.17770/etr2019vol2.4044. Konferences mājas lapa: https://conferences.rta.lv/index.php/ETR/.
  • Pētnieks Gilberto Marzano un vadošā pētniece Velta Ļubkina  ar rakstu "THE DIGITAL GENDER DIVIDE: AN OVERVIEW" piedalījās  13. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Sabiedrība. Integrācija. Izglītība", kas notika 24.05.2019. - 25.05.2019. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Latvijā.  DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol5.3849. Konferences mājas lapa: https://conferences.rta.lv.
  • Mārtiņš Spridzāns, Jānis Dzerviniks ar rakstu "PEDAGOGU DIGITĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES AKTUALITĀTE" piedalījās  13. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA", kas notika 24.05.2019. - 25.05.2019. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Latvijā.  DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol5.3839. Konferences mājas lapa: https://conferences.rta.lv.
  • Irēna žogla, Ilga Prudņikova, Olena Mykhailenko ar rakstu "PEDAGOGICAL ASSUMPTIONS OF TRANSFORMATIVE DI-GITAL MODEL FOR SOCIAL CHANGE" piedalījās 13. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA", kas notika 24.05.2019. - 25.05.2019. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Latvijā.  DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol1.3881. Konferences mājas lapa: https://conferences.rta.lv.