Latvijas - Ukrainas sadarbības programmas projekts
"Digitālās gatavības un cilvēkkapitāla attīstības dzimumu aspekti reģionos"  Projekta Nr. LV-UA/2018/3