Vasaras skolas laikā gūta pieredze turpmāko pētījumu veikšanai

Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta "Transformatīvas digitālās mācīšanās ieviešana pedagoģijas zinātnes doktora programmā Latvijā" (DocTDLL) lzp-2018/2-0180  un
Latvijas - Ukrainas sadarbības programmas projekta "Digitālās gatavības un cilvēkkapitāla attīstības dzimumu aspekti reģionos"  Nr. LV-UA/2018/3 ietvaros laikā no 2019. gada 18. jūnija līdz 20. jūnijam tika īstenota vasaras skola.

Šajā laikā tika gūta pieredzes apmaiņa un aprobācija turpmāko pētījumu veikšanai projektos iesaistītajiem pētniekiem, doktorantiem, maģistrantiem sadarbībā ar IZM pārstāvjiem, VISC pārstāvjiem, ārvalstu dalībniekiem no Ukrainas un Kanādas. Vasaras skolas laikā notika arī kursi „Transformatīvā digitālā mācīšanās: teorija un prakse”. Par kursiem detalizētāk lasīt šeit.

Fotogalerija: