Kursu „Transformatīvā digitālā mācīšanās: teorija un prakse” 2. nodarbība

Laika posmā no 19.06.2019. līdz 20.06.2019. notika profesionālās pilnveides kursu „Transformatīvā digitālā mācīšanās: teorija un prakse” 2. nodarbība.

Kursos tika apskatītas transformatīvās digitālās mācīšanās teorētiskās nostādnes, to izmantošana pētījumos un praksē digitāla mācību procesa organizēšanai vai pētījumu veikšanai digitālās mācīšanās jomā. Kursu laikā tika pilnveidotas dalībnieku iemaņas darbā ar digitālajiem rīkiem, piemēram "Adobe Connect", kas ļauj piedalīties mācību procesā attālināti. Tika uzlabotas komunikāciju prasmes, tajā skaitā arī komunikācija tiešsaistē. Nodarbībās pozitīvi izveidojās pieredzes apmaiņa starp dažādu valstu dalībniekiem, tas sniedza iespēju paskatīties no cita skatupunkta uz dažādiem problēmjautājumiem.


Dalībnieki, kas piedalījās kursos saņēma Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra apliecību.

Fotogalerija: