Rāda galeriju: Vasaras skola 2019/ Summer school & Kursi „Transformatīvā digitālā mācīšanās: teorija un prakse”/ Courses “Transformative Digital Learning: Theory and practice”