Konferences

  • Olena Mykhailenko, Todd Blayone, Irēna Žogla, Velta Ļubkina ar publikāciju "Using Activity Theory for Modelling Transformative Digital Learning" piedalījās 12. starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē "VIDE. TEHNOLOĢIJA. RESURSI", kas notika 20.06.2019. - 22.06.2019. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Latvijā.  DOI: http://dx.doi.org/10.17770/etr2019vol2.4044. Konferences mājas lapa: https://conferences.rta.lv/index.php/ETR/.
  • Irēna Žogla, Ilga Prudņikova, Olena Mykhailenko ar publikāciju "PEDAGOGICAL ASSUMPTIONS OF TRANSFORMATIVE DI-GITAL MODEL FOR SOCIAL CHANGE" piedalījās 13. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA", kas notika 24.05.2019. - 25.05.2019. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Latvijā.  DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol1.3881. Konferences mājas lapa: https://conferences.rta.lv/index.php/SIE/.
  • Pētniece Līga Danilāne un pētniece-magistrante Sandra Stafecka  ar referātu "Digital Learning to Support Parents of Children with Special Needs in Latvia" piedalījās  "10th International Congress on New Trends in Education", kas notika 26.04.2019. - 27.04.2019. Antālijā, Turcijā.  Konferences mājas lapa:  http://www.iconte.org/.