Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts
"Transformatīvas digitālās mācīšanās ieviešana pedagoģijas zinātnes doktora programmā Latvijā"
   (DocTDLL) lzp-2018/2-0180

Latvijas - Ukrainas sadarbības programmas projekts
"Digitālās gatavības un cilvēkkapitāla attīstības dzimumu aspekti reģionos"  Projekta Nr. LV-UA/2018/3

Exstending Social Educators Competences (ESEC)
Project Nr. 2018-1-PL01-KA204-051126

ERASMUS+ project "Social media marketing skills for fostering the inclusion and  employability of young people with disabilities - SMM4WIN"
Project Nr. 2019-2-PL01-KA205-066133