„Transformatīvā digitālā mācīšanās: teorija un prakse” (kursi e-vidē) 1. nodarbība

23. maijā notika kursu “Transformatīvā digitālā mācīšanās: teorija un prakse” pirmā nodarbība e-vidē. Nodarbību vadītāji -- Olena Mykhailenko un Todd Blayone no Ontario Universitātes, EILAB pētnieki (Kanāda).

Nodarbība tika organizēta, izmantojot Adobe Connect rīku, kas ļauj lietotājam pieslēgties no jebkuras vietas pasaulē un būt tiešsaistē sasniedzam, pilnvērtīgam dalībniekam.
Nodarbības laikā tika apspriestas tēzes par transformatīvo digitālo mācīšanos:

 1. Ko pārveido transformatīvā mācīšanās?
 2. Transformatīvās mācīšanās pozitīvā ietekme.
 3. Transformatīvās mācīšanās trūkumi.
 4. Transformatīvās mācīšanās gatavības faktori. (Kultūras vērtības, resursi un digitālā sagatavība, digitālās un pētniecības kompetences.)
 5. Transformatīvās mācīšanas modelēšana

Dalībniekiem bija iespēja pilnveidot savas zināšanas par transformatīvās digitālās mācīšanās teorētiskajām nostādnēm un iespējām efektīvi izmantot e-vidi akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā. Tāpat tika pilnveidota komunikatīvā kompetence, aprobējot digitālajā vidē komunicēšanu par transformatīvās digitālās mācīšanās būtību.

Vairāk par kursiem lasīt šeit.

Nodarbībā piedalījās 19 dalībnieki:
 • Irēna Žogla
 • Mārtiņš Spridzāns
 • Kristīne Niedre-Lathere
 • Ļubova Denisova
 • Rita Burceva
 • Kaspars Vārpiņš
 • Olga Vindača
 • Līga Rundāne
 • Irēna Beinaroviča- Litvinova
 • Aivars Vilkaste
 • Anda Abuže
 • Sandra Stafecka
 • Varis Prudņikovs
 • Ginta Strauta
 • Linda Pavītola
 • Aivars Kaupuzs
 • Mihails Kijaško
 • Līvija Jankovska
 • Jekaterina Livdāne

Fotogalerija: