Projekta vadītāja

Profesore, Dr.paed. Velta Ļubkina
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, RTA, 105. telpa
Tālrunis: +371 26121040
E-pasts: Velta.Lubkina@rta.lv

Projekta administratore

Dr.paed., Līga Danilāne
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, RTA, 104. telpa
Tālrunis: +371 29474886
E-pasts: Liga.Danilane@rta.lv