„Transformatīvā digitālā mācīšanās: teorija un prakse” nodarbību plāns