13. starptautiskā zinātniskā konference "Sabiedrība. Integrācija. Izglītība"

2019. gada 24. – 25. maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika 13.starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”. Konferenci organizē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības valodu un dizaina fakultāte sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (Latvija), Klaipēdas universitāti (Lietuva) un Belostokas Tehnoloģiju Universitāti (Polija).

Konferences mērķis ir veicināt zinātnisko pētījumu izglītībā, psiholoģijā un sabiedrības vadībā attīstību un pielietošanu, nodrošinot bezmaksas piekļuvi pētījumu informācijai tiešsaistē bez finansiāliem, juridiskiem vai tehniskiem šķēršļiem.

Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu.

Vairāk informācijas par konferenci pieejams mājaslapā http://conferences.rta.lv/index.php/SIE/SIE2019

Konferences programma

Publikācija un prezentācija

  • Irēna žogla, Ilga Prudņikova, Olena Mykhailenko "PEDAGOGICAL ASSUMPTIONS OF TRANSFORMATIVE DI-GITAL MODEL FOR SOCIAL CHANGE".  DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol1.3881. (Latvijas - Ukrainas sadarbības programmas projekts "Digitālās gatavības un cilvēkkapitāla attīstības dzimumu aspekti reģionos" Projekta Nr. LV-UA/2018/3 un Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts "Transformatīvas digitālās mācīšanās ieviešana pedagoģijas zinātnes doktora programmā Latvijā" (DocTDLL) lzp-2018/2-0180)

Fotogalerija:Konferences sponsori: