„Transformatīvā digitālā mācīšanās: teorija un prakse” (kursi e-vidē)

Notiek pieteikšanās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesionālās kompetences pilnveides programmā „Transformatīvā digitālā mācīšanās: teorija un prakse”.

Programmas mērķauditorija:

  • pedagoģijas doktora programmā studējošie doktoranti,
  • maģistranti, kuri veic pētījumus par digitālo mācīšanos, 
  • kā arī citu studiju programmu doktoranti un maģistranti.

Piedāvājums varētu interesēt arī  pētniekus, augstskolu mācībspēkus, pētījumu zinātniskos vadītājus.   

Informācija par programmu:  Programma tiek īstenota lietišķā pētījuma Transformatīvas digitālās mācīšanās ieviešana doktora studiju programmā „Pedagoģija” Latvijā, DocTDLL, kas tiek īstenots sadarbībā ar Ontario universitātes, Kanāda EILAB. Programmas apguve veicinās doktorantu, maģistrantu un docētāju izpratni par transformatīvās digitālās mācīšanās teorētiskajām nostādnēm, to izmantošanu pētījumos un praksē digitāla mācību procesa organizēšanai vai pētījumu veikšanai digitālās mācīšanās jomā. Vienlaicīgi kurss pārbaudīs docētāju un doktorantu gatavību e-platformā organizēt studiju procesu doktora / maģistra studijās, piedāvājot studentiem iespējas mācīties attālināti digitālā vidē.  

Programmas apjoms: 16 akadēmiskās stundas. 

Pēc programmas apguves tiek izsniegta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra apliecība.

Programmas apguve: Skype sesijās un RTA video web auditorijā, nodrošinot materiālu pieejamību un sekmējot programmas apguvi transformatīvās digitālās mācīšanās procesā.

Darba valodas - latviešu un angļu.

Programmas sākums: 2019.gada 23.maijs.

Programmas izmaksas tiek segtas no projekta līdzekļiem.

Pieteikšanās līdz 2019.gada 13.maijam:  

http://www.rta.lv/mic_pieteiksanas_kursiem

Kontaktpersona par kursu saturu: irena.zogla@lu.lv

Informācija par kursiem RTA mājaslapā: https://www.rta.lv/aktualitates/1881/

Profesionālās pilnveides programma: